Kaplička

KAPLE SV. VOJTĚCHA, VÁCLAVA A JANA NEPOMUCKÉHO

Postavená ve stylu lidového baroka v roce 1805 Josefem Krumelem.

Drobná stavba čtvercového půdorysu se zkosenými zadními nárožími. V průčelí, které se obrací k jihu, je umístěn valeně sklenutý vchod uzavřený dřevěnými dvoukřídlými dveřmi. Vnitřek je sklenut křížovou klenbou, na všech stěnách se dochovaly zbytky původní výmalby. Kaplička má vysoký konkávně probraný štít, prolomený segmentově sklenutým otvorem pro zavěšení zvonu. Vrchol štítu ukončuje železný kříž. Pod otvorem pro zvonek je pískovcová deska s nápisem a letopočtem: 1805 

K VCTĚNI S(WATÝCH) PATRONV CŽESKÝCH WACLAWA WOYTĚCHA IÁNA VCŽINIL IOSEF KRVMEL.

Nemovitá kulturní památka (41570/2–3461)

Restaurována v letech 2014-15.