Dějiny

Ves Bošice se připomíná poprvé v roce 1088 v zakládací listině vyšehradské kapituly, která zde měla svůj majetek. V roce 1310 jsou Bošice vzpomínány v bule papeže Klimenta V. jako majetek ostrovského kláštera. Přídomku po vsi poprvé používal Oldřich z Bošic, připomínaný v roce 1319. Ve 30. letech 14. století vlastnil Bošice pražský měšťan Mikuláš Rokycanský mladší, který je v roce 1346 daroval klášteru sv. Ducha v Praze. V roce 1420 císař Zikmund zastavil obec Plichtovi a Jaroslavovi ze Žerotína, v roce 1436 přešla zástava na Petra Krtka. V roce 1472 král Vladislav Jagelonský zapsal Bošice do majetku města Kouřim, k němuž patřily do roku 1547, kdy mu byly zabaveny. Královská komora pak Bošice v roce 1552 prodala Kryštofu Skuhrovskému ze Skuhrova a když je v roce 1605 koupil Karel Mracký z Dubé, připojil je trvale ke svému svojšickému panství. Součástí Svojšic zůstaly Bošice i po zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

 

Bogsicich (1088)

Bohsicih (1222)

de Bosicci (1310)

Possicz (1352)

Wossycze (1654)

Boschitz (1844)