Bucek a Vácha

Víte komu/čemu patřila v Bošicích jména Bucek a Vácha? Odpověď najdete na našem webu

Transparentní účet

Pro organizaci oslav 930 let Bošic byl zřízen transparentní účet u KB. Zde je možné přispět na organizaci oslav, vydání historické publikace a program 1. 9. 2018.

Číslo účtu: 115-6947370247/0100